Kalite Politikamız

SIO AUTOMOTIVE, Tekirdağ Ergene ilçesinde kurulu bulunan entegre üretim tesislerinde, müşterilerine yüksek kalitede ve rekabetçi ürünler sunarak pazar payını sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemektedir.
Yönetim Sistemlerimiz IATF 16949, ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarının güncel tüm gerekliliklerini yerine getirmektedir. Müşterilerimiz tarafından belirlenmiş koşullarda ürün ve hizmet sağlarken, tüm yasal gereklilikleri yerine getirerek, sürekli iyileştirmeyi esas alarak risk ve süreç bazlı yaklaşımla en yüksek kalite standartlarına ulaşmak için çalışırız.
SIO AUTOMOTIVE toplumsal olarak Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili sorumluluklarının da bilincindedir.
Bu kapsamda aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir. Bunlar;● Müşteri memnuniyetini temin edecek düzeyde yüksek ürün ve hizmet kalitesi,

● Lojistik Mükemmeliyet – daima zamanında ve doğru sevkiyat,

● Yeni teknolojiler ve metodlar kullanarak/geliştirerek ilgili ulusal ve uluslararası yasalara ve müşteri özel isteklerine de uyarak, operasyonel verimlilik ve fiyat rekabetini sağlamak,

● Araç parkındaki gelişmelere paralel olarak müşteri beklentilerini karşılayan ürün çeşitliliği,

● SIO AUTOMOTIVE in gelişimine paralel olarak tedarik ağının da niteliksel olarak geliştirilmesi ve tedarik zinciri yönetimi,

● Açıkça tanımlanmış ve benimsenmiş sistem hedeflerinin açık iletişim kanallarıyla desteklenmesi sayesinde yüksek çalışan memnuniyeti ve motivasyonu,

● İş Sağlığı risk değerlendirmesi ve iş güvenliği kurallarına uyulması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli çalışma ortamının oluşturulması ve düzeltici faaliyetlerin yapılması,

İSG tehlikelerinin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması, çalışan temsilcisi vasıtası ile çalışanların katılımının ve danışmasının sağlanması,

● Çevre yönetim sisteminde kirliliğin önlenmesi, çevreyi korumak için, doğal kaynak kullanımının azaltılması, hava, su, toprak kirliliğinin azaltılması ve atık geri dönüşümünün sağlanması,

● Sistemimizin işletmemizin müşterilerine, çalışanlarına ve ürünlerimizi kullananlara karşı şeffaf, ücretsiz ve ulaşılabilir olması,

● Sürekli eğitimler ile çalışanlarımızın farkındalığın arttırılması,

● Sistemimizin, müşterilerimizden gelen tüm talep, beklenti ve şikayetleri etik kurallar, yasal mevzuatlar ve işletmemizin koşulları dahilinde değerlendirmesi, çözümlemesi ve sürekli bilgilendirmeyi esas alması, müşteri, personel ve diğer ilgili taraflardan gelen girdilerin de değerlendirilmesi,Tüm bu çalışmalarımızı başta çalışanlarımız olmak üzere, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ile birlikte gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmek üzere, Kalite, İSG ve Çevre Yönetim sistem hedefleri ve politikamız sistematik olarak gözden geçirilir ve SÜREKLİ İYİLEŞTİRME felsefesi doğrultusunda gerekli durumlarda revize edilir.