Sürdürülebilirlik Politikamız

İş modelimizin sürdürülebilirliği, en önemli önceliğimizdir. Çalışanlarımızın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılarken dünyamızın sağlıklı geleceği için sorumlu, saygılı, sürekli gelişerek büyüyen bir iş modeli uygularız. Değer zincirimiz boyunca yasal gereklilikleri, uluslararası iyi uygulamaları ve standartları karşılayarak sürekli gelişen bir sürdürülebilirlik performansına ulaşmak amacıyla çevre, sosyal ve yönetişim konularına en üst seviyede önem veririz.

Sürdürülebilirlik performansımızı sürekli geliştirmek için şunları yaparız:

• Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin her gün evlerine güvenle dönmelerini sağlamak için gerekli sağlık ve emniyet önlemlerini alırız.

• Doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkimizi, kaynak kullanımını ve ayak izimizi azaltmak, sosyal fayda ve olumlu çevresel katkı üretmek için yürekten emek veririz.

• Yenilikçiliğe, araştırma-geliştirmeye ve sürekli iyileştirmeye önem verir; proses, ürün ve iş modelimizin tüm süreçlerine inovasyonu entegre ederek üretimi inovatif bakış açısıyla tasarlar, uygular ve geliştiririz.

• İş modelimiz ve değer zincirimiz boyunca problemleri tespit ederek doğru çözümler geliştirebilmek için inovatif yaklaşım sergiler; hammadde ve kaynak kullanımı, ürün dizaynı ve enerji yönetiminde çevresel etkiyi ve emisyonları azaltan teknolojiler uygular, otomasyonu önceliklendiririz.

• Çalışanlarımız başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik insan haklarına, fırsat eşitliğine, kültür ve değerlere saygı gösterir; anlamlı, etkili, kapsayıcı, şeffaf istihdam ve paydaş katılım süreçleri geliştirerek tüm paydaşlarımız için sürekli fayda yaratmaya çalışırız.

• Mevcut yasal düzenlemelere tam uyumlu şekilde çalışır, sürdürülebilirlik performansımızı yönetmek, ölçmek ve sürekli geliştirmek için operasyonlara odaklanan yenilikçi araçlar geliştirir ve uygularız.

• Küresel ölçekte kabul gören standartlara uygun şekilde, sürdürülebilirlik performansımızı raporlar; etkilerimizi, risklerimizi, fırsatlarımızı, başarılarımızı toplumla paylaşarak izleme ve karar süreçlerine katılımlarını artırırız.

• Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılması için belirlenen hedefleri gerçekleştirecek iş modelleri ve stratejiler geliştirir; paydaşlarımızla ekonomik ve sosyal değer yaratacak çok yönlü ortaklıklar için çaba gösteririz.

• İş yapış biçimimiz ve ilkelerimizle uyumlu, etik, güvenilir, şeffaf, uzun vadede kalıcı ve sürdürülebilir değer yaratmak için var gücümüzle çalışırız.

• Tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi de sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve yönetişim performansını sürekli artırmak için gerekli yaklaşımları göstermesini destekleyici uygulamalar yürütürüz.

SIO Automotive çalışanları ve tedarikçileri bu politikaya uygun davranmayı taahhüt ederiz.

Bu politika, SIO Automotive Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yılda bir kez gözden geçirilerek sürekli iyileştirme felsefesi doğrultusunda ve gerekli durumlarda revize edilir.