some_text

SIO Kalite Departmanı


Vizyonumuz, Toplam Kalite Yönetimi ve sürekli iyileştirme felsefesi üzerine kuruludur. Kalite güvence altyapımız, SPC uygulamaları ve buna bağlı üretim ekipman yeterlilik ve APQP çalışmaları bazında yürümektedir. Kalite, her çalışanımızın ortak sorumluluğudur. Çalışanlarımızın sürekli seminer ve eğitimlere katılması sağlanarak, yetkinlikleri artırılmaktadır. Müşteri odaklı düşünce ve hareket tarzı, kalite yönetimimizin merkezindedir.

Kalite Politikamız

SIO AUTOMOTIVE, Tekirdağ Ergene ilçesinde kurulu bulunan entegre üretim tesislerinde, müşterilerine yüksek kalitede ve rekabetçi ürünler sunarak pazar payını sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemektedir. Yönetim Sistemlerimiz IATF 16949, ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarının güncel tüm gerekliliklerini yerine getirmektedir. Müşterilerimiz tarafından belirlenmiş koşullarda ürün ve hizmet sağlarken, tüm yasal gereklilikleri yerine getirerek, sürekli iyileştirmeyi esas alarak risk ve süreç bazlı yaklaşımla en yüksek kalite standartlarına ulaşmak için çalışırız. SIO AUTOMOTIVE toplumsal olarak Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili sorumluluklarının da bilincindedir.
Bu kapsamda aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir. Bunlar;
● Müşteri memnuniyetini temin edecek düzeyde yüksek ürün ve hizmet kalitesi,
● Lojistik Mükemmeliyet – daima zamanında ve doğru sevkiyat,
● Yeni teknolojiler ve metodlar kullanarak/geliştirerek ilgili ulusal ve uluslararası yasalara ve müşteri özel isteklerine de uyarak, operasyonel verimlilik ve fiyat rekabetini sağlamak,
● Araç parkındaki gelişmelere paralel olarak müşteri beklentilerini karşılayan ürün çeşitliliği,
● SIO AUTOMOTIVE in gelişimine paralel olarak tedarik ağının da niteliksel olarak geliştirilmesi ve tedarik zinciri yönetimi,
● Açıkça tanımlanmış ve benimsenmiş sistem hedeflerinin açık iletişim kanallarıyla desteklenmesi sayesinde yüksek çalışan memnuniyeti ve motivasyonu,
● İş Sağlığı risk değerlendirmesi ve iş güvenliği kurallarına uyulması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli çalışma ortamının oluşturulması ve düzeltici faaliyetlerin yapılması,
İSG tehlikelerinin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması, çalışan temsilcisi vasıtası ile çalışanların katılımının ve danışmasının sağlanması,
● Çevre yönetim sisteminde kirliliğin önlenmesi, çevreyi korumak için, doğal kaynak kullanımının azaltılması, hava, su, toprak kirliliğinin azaltılması ve atık geri dönüşümünün sağlanması,
● Sistemimizin işletmemizin müşterilerine, çalışanlarına ve ürünlerimizi kullananlara karşı şeffaf, ücretsiz ve ulaşılabilir olması,
● Sürekli eğitimler ile çalışanlarımızın farkındalığın arttırılması,
● Sistemimizin, müşterilerimizden gelen tüm talep, beklenti ve şikayetleri etik kurallar, yasal mevzuatlar ve işletmemizin koşulları dahilinde değerlendirmesi, çözümlemesi ve sürekli bilgilendirmeyi esas alması, müşteri, personel ve diğer ilgili taraflardan gelen girdilerin de değerlendirilmesi,
Tüm bu çalışmalarımızı başta çalışanlarımız olmak üzere, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ile birlikte gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz. Değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmek üzere, Kalite, İSG ve Çevre Yönetim sistem hedefleri ve politikamız sistematik olarak gözden geçirilir ve SÜREKLİ İYİLEŞTİRME felsefesi doğrultusunda gerekli durumlarda revize edilir.

some_text

Önemli Noktalar

SIO Automotive çok geniş test ekipmanına sahip bir kalite laboratuarına sahiptir. Bu şekilde ürünlerin kalitesi ve güvenilirliği sağlanır. SIO kalite laboratuarında gerçekleştirilen testlerden bazıları aşağıda listelenmiştir.
BOYUTSAL ve GÖRSEL:
Koordinat Ölçüm Cihazı (CMM): Zeiss Contura, ultra hassas ölçüm sistemi
Optik Boyutsal Kontrol: Yüksek hassasiyetli 3 eksenli temassız video ölçüm sistemi
FONKSİYON, PERFORMANS, ÖMÜR TEST:
MTS Landmark® Servohidrolik Test Sistemi: Statik ve dinamik testler, ömür testi, çatlak büyümesi, çekme-bükme-basma testleri
Performans Testi: Eksenel ve Radyal stiffness, Artikülasyon Torku ve Rotasyon Torku
Ömür Testi: 4 Eksenli, Eksenel ve Radyal +/- Yük, Artikülasyon ve Rotasyon
İklimlendirme Odası: Değişik sıcaklık ve nem koşullarının simülasyonu
Tuz Testi: 480 Lt
Boya ve Kaplama Kontrolü: Kaplama kalınlığı, Kesit vs..
Diğer Basma-Çekme-Bükme Dayanımı Test Makineleri: MTS Exceed™ 45 Elektromekanik Universal Test Sistemi, Zwick 5ton
Elektronik Tork Ölçümü
MALZEME:
Tam Spectral Analiz: Düşük Karbon Çeliği, Yüksek Karbon Çeliği, Sac ve Alüminyum
Mikroyapısal Analiz: ASTM Tanecik Büyüklüğü, Nodularite, Gözenek Yapısı, Dekarburizasyon
Sertlik, Yüzey Pürüzlülüğü, Aşık Darbe Testleri

some_text

Sertifikasyon

SIO AUTOMOTIVE aşağıdaki kalite sertifikalarına sahiptir;

IATF 16949
ISO 9001
ISO 14001
ISO 10002
ISO 45001

Müşteri Şikayeti Girişi

Ürün ya da hizmetlerimizle ilgili bir öneri veya şikayet bildirimi yapmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

some_text

Şikayet Değerlendirme Prosedürü Genel Prensipler

 “Memnuniyetiniz bizim için önemlidir, memnuniyetsizliğinizi lütfen bize bildiriniz, bunu düzeltmek isteriz” SIO Automotive müşteri şikayetleri değerlendirmesi konusunda müşterilerine karşı daima şeffaftır. Şirket sırları veya SIO Automotive’ in fikri mülkiyeti sayılabilecek özel bilgiler dışında, müşterinin istemiş olduğu tüm bilgiler müşteriye verilir. Şikayet değerlendirme prosesi tüm müşterilerin erişebileceği bir şekilde organize edilmiş olup, iletişim dili Türkçe ve İngilizcedir. Şikayetler SIO Automotive web adresine girilebileceği gibi, e-mail, fax, telefon gibi iletişim araçları ile de iletilebilir. Müşteriye, şikayet hakkında en kısa sürede ön bilgilendirme yapılır. Normal koşullar altında bu süre 2 iş gününü geçmemektedir. Çalışmalar tamamlandıktan sonra da, yapılan/yapılacak çalışmalar müşteriye bildirilir.SIO Automotive’de şikayet değerlendirmeleri tamamen objektif bir ekip tarafından yapılır. Tüm şikayetler müşteri gözü ile değerlendirilir ve çalışmalar bu doğrultuda planlanır.Müşteri özel bilgileri, şikayet ve şikayet sahibine ait kişisel bilgiler gizli tutulur. Sadece firma içinde şikayet değerlendirme amaçlı kullanılır. Bilgiler şikayetin çözümü için gerekmedikçe SIO Automotive dışında üçüncü kuruluş ve kişiler ile paylaşılmaz. Tüm şikayet değerlendirme prosesi, müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefler. Prosesin yürütülmesindeki asıl amaç, müşteri mağduriyetlerini en kısa sürede çözüme kavuşturmak ve buna bağlı olarak da müşteri memnuniyetini arttırmaktır. Yapılan faaliyetler raporlanır ve faaliyetin sonuçları doğrulanır. Problemin kesin olarak ortadan kaldırıldığından emin olunana kadar faaliyetler devam ettirilir. SIO Automotive tüm proseslerini sürekli iyileştirme amacına uygun olarak oluşturmuş ve yönetmektedir. Tüm müşteri şikayetleri potansiyel iyileştirme noktası olarak kabul edilir ve şikayetler buna göre değerlendirilir. Gerektiğinde problem çözümüne tüm bölümler yardımcı olur. İç imkanlarla çözülemeyen problemler için de firma dışından, konunun uzmanı kişi-kuruluşlardan yardım alınır. Müşteri şikayeti değerlendirme prosedürü hakkında detaylı tanıtım dökümanı için müşteri temsilciniz ile temasa geçiniz.

some_text